OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že

 dňa 22.08.2023 

 

sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie)

obhajoby dizertačných prác v nasledovnom poradí:

o 09.00 hod. – Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková

o 11.15 hod. – Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

 

<<< Späť