Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác

Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 25. a 26. 08.2020 sa uskutočnia obhajoby projektov dizertačných prác v nasledovnom poradí:
dňa 25.8.2020

8.30 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Silvie Majerčákovej Albertovej, M.A

10.00 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Helge Kocha, LL.M.

11.30 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Silvie Langermann

14.00 – obhajoba dizertačnej práce PhDr. Mareka Madra

dňa 26.8.2020

8.30 – obhajoba dizertačnej práce  PhDr. Mgr. Eleny Fortis

10.00 – obhajoba dizertačnej práce Mgr. Silvie Sodomovej

11-30 – obhajoba dizertačnej práce PhDr. Veroniky Bisaki

<<< Späť