Oznam o obhajobe dizertačných prác

Oznam o obhajobe dizertačných prác

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 27.8.2018 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác v nasledovnom poradí:

08.00 – objahoba Mgr. Alexandry Šelingerovej

10.00 – obhajoba Mgr. Ludmily Haňkovej

13.00 – dizertačná skúška Mgr. Helge Kocha, LL.M.

15.00 – obhajoba Mgr. Bilala Akbeya

Dizertačné práce sú záujemcom k dispozícii na Oddelení vedy Fakulty psychológie PEVŠ. Obhajoba dizertačnej práce je verejne prístupná.

<<< Späť