Oznam o rektorskom a dekanskom voľne

Oznam o rektorskom a dekanskom voľne

Rektor Paneurópskej vysokej školy

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

vyhlasuje na štvrtok 13. apríla 2017

rektorské voľno pre študentov PEVŠ

a

dekanka Fakulty psychológie PEVŠ

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

vyhlasuje na utorok 18. apríla 2017 

dekanské voľno pre študentov Fakulty psychológie PEVŠ.

<<< Späť