Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie  Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 24.01.2018 sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v zasadacej miestnosti číslo 1.12 (1. poschodie) rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore 3.1.9. psychológia:

o 13.00 hod. Mgr. Karin Matejcovej na tému „Vnímanie smrti ako fenoménu obyvateľmi Slovenska“.

<<< Späť