Témy dizertačných prác na AR 20/21 sú už vypísané!

Témy dizertačných prác na AR 20/21 sú už vypísané!

Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Témy dizertačných prác na AR 2020/2021 môžete nájsť na stránke doktorandského štúdia Fakulty psychológie.

Na doktorandské štúdium sa môžete prihlásiť do 16.6.2020. Viac informácií nájdete na stránke termíny a podmienky prijatia.

<<< Späť