Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach

Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach

Tím EURAXESS Slovensko pozýva všetkých doktorandov na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční  21.-22. marca 2019 v Košiciach.

Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava na otázky/problémy, ktorým čelia doktorandi a mladí výskumníci na Slovensku. Zároveň predstavuje interdisciplinárnu platformu, na ktorej majú doktorandi a vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu možnosť nadviazať kontakty, prediskutovať svoje problémy, či naštartovať spoluprácu vedúcu k spoločným projektom. Podujatie organizuje Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl SR.

Registračný formulár na podujatie je dostupný na:  http://bit.ly/2J2iuQb

Účasť na Slovenskom doktorandskom fóre je pre členov Asociácie doktorandov Slovenska bezplatná. Viac informácií o Asociácii doktorandov Slovenska i o tom ako sa stať jej členom (členský poplatok je 5 EUR) nájdete v prílohe.

Príloha č. 1 – Asociácia doktorandov Slovenska

Príloha č. 2- Harmogram Slovenského doktorandského fóra

<<< Späť