Fakulta Psychológie

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské  štúdium

 

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Prijímacie pohovory na AR 2017/2018 Jún, september
Zápis študentov 28.09.2017 – 29.09.2017
Trvanie semestra 25.09.2017 – 02.02.2018
Výučba – denné štúdium 25.09.2017 – 16.12.2017
Konzultácie – externé štúdium 25.09.2017 – 16.12.2017
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) 11.12.2017 – 02.02.2018
Vianočné prázdniny 18.12.2017 – 01.01.2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.09.2017 (piatok), 15.09.2017 (piatok)

01.11.2017 (streda), 17.11.2017 (piatok)

 

Letný semester  2017/2018 Obdobie
Trvanie semestra 05.02.2018 – 22.06.2018
Výučba – denné štúdium 05.02.2018 – 28.04.2018
Konzultácie – externé štúdium 05.02.2018 – 28.04.2018
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) 23.04.2018 – 22.06.2018
Zverejnenie tém dizertačných prác apríl 2018
Odovzdanie projektu dizertačnej práce (2. ročník internej formy) 16.02.2018
Dizertačná skúška (2. ročník internej formy) marec – apríl 2018
Odovzdanie dizertačnej práce (3. ročník internej formy) 29.05.2018
Odovzdanie projektu dizertačnej práce (3. ročník externej formy) 30.06.2018
Dizertačná skúška  (3. ročník externej formy) september 2018
Obhajoba dizertačnej práce (3. ročník internej formy) júl – august 2018

 

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019