Fakulta psychológie

Posterománia 2020 – Fakulta psychológie PEVŠ vyhlasuje súťaž

Fakulta psychológie PEVŠ vyhlasuje súťaž POSTEROMÁNIA 2020, ktorej hlavnou témou je „Psychológia očami študentov“.

Cieľom súťaže je:

  • podpora študentskej činnosti
  • prezentovanie vlastných výskumných aj nevýskumných prác študentov
  • motivovanie k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu odborných poznatkov v oblasti psychológie, formulovaniu a prezentovaniu vlastného odborného názoru
  • rozvíjanie kritického myslenia a samostatnosti
  • podpora sebarozvoja študentov na osobnostnej aj profesijnej úrovni.

Táto aktivita podporuje u študentov záujem o vzdelávanie, tvorivú vedeckú a výskumnú činnosť.

 

Súťaž organizuje Ústav klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ. Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu: xchlebcova@is.paneurouni.com  najneskôr do 31.12.2019.

 

Kontaktná osoba pre záujemcov o súťaž a súťažiacich je Mgr. Veronika Chlebcová, e-mail: xchlebcova@is.paneurouni.com. Garantom súťaže a výstavy je prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., e-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com.

Bližšie informácie o súťaži nájdete tu

Prihláška

<<< Späť