Fakulta psychológie

PRIHLÁŠKY NA KURZ MABEL – MULTIJAZYKOVÁ BATÉRIA TESTOV ČÍTANIA, PÍSANIA A ICH PREDIKTOROV

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy pozýva psychológov, špeciálnych pedagógov a logopédov na odborný kurz  na tému:

MABEL – MULTIJAZYKOVÁ BATÉRIA TESTOV ČÍTANIA, PÍSANIA A ICH PREDIKTOROV

Lektorkami kurzu sú:

Dr. M. Caravolas, Bangor University, Veľká Británia

prof. M. Mikulajová, Paneurópska vysoká škola, Bratislava.

Kurz sa uskutoční 23.10.2019.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Záväznú prihlášku pošlite do 16. septembra 2019 e-mailom na adresu: mabel.sk.2019@gmail.com. Stiahnite si prihlášku tu.

Kurz je zameraný na prácu so 14 diagnostickými testami, ktoré sa zakladajú na vedeckých dôkazoch.

Bližšie informácie o projekte MABEL a testoch nájdete na webovej stránke: www.eldel-mabel.net .

Termín konania kurzu: 23.10.2019 od 9:00 do 17:00, registrácia od 8:00.

PROGRAM:

8:00 – 9:00 Registrácia

9:00 – 9:10 Otvorenie – dekanka Fakulty psychológie PEVŠ doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.

9:10 – 9:40 Kritické miesta diagnostiky ŠPU na Slovensku – M. Mikulajová

9:40 – 10:10 MABEL – batéria testov, založená na dôkazoch – M. Caravolas

10:10 – 10:30 Kávová prestávka

10:30 – 11:10 Ako sa orientovať v MABEL – M. Caravolas, M.Mikulajová

11:10 – 12:00 Testy pravopisu

12:00 – 13.00 Prestávka na obed

13:00 – 14:00 Testy fonematického uvedomovania

14:00 – 14:30 Testy poznania písmen a testy RAN

14:30 – 14:45 Kávová prestávka

14:45 – 16:00 Testy čítania a diagnostický súhrn

16:00 – 17:00 Diskusia a záver

Miesto konania: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 820 09 Bratislava, informácia o miestnosti bude vo vstupnej hale.

Prihlášky na kurz zasielajte na e-mailovú adresu mabel.sk.2019@gmail.com. Následne Vás budeme informovať o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky podľa poradia prihlásených účastníkov. Kapacita kurzu je limitovaná na 50 účastníkov.  V prípade odmietnutia z dôvodu naplnenia kurzu Vás budeme informovať, ak sa uvoľní miesto, podľa poradia zaslaných prihlášok, resp. Vás budeme registrovať v našej databáze.

Podmienka pre akceptovanie prihlášky: povolanie a pracovná pozícia psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg alebo študent (Mgr. stupeň) týchto odborov, výskumný pracovník v príbuzných odboroch.

Účastnícky poplatok: 100 € bankovým prevodom. Poplatok uhradíte na základe akceptácie Vašej prihlášky – číslo účtu zašleme zaradeným účastníkom. Kurz nie je možné uhradiť na mieste.

V prípade, že Vám uhrádza poplatok firma, uveďte do prihlášky fakturačné údaje: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), aby sme mohli vystaviť daňový doklad.

V prípade, že potrebujete zálohovú faktúru uveďte to prosím do mailu, v ktorom nám zasielate prihlášku.

Účastnícky poplatok zahŕňa školenie. Prístup k testom MABEL cez webstránku je nezávislý na kurze a bezplatný na základe registrácie a následného udelenia prístupu. Veľmi odporúčame, aby ste sa zaregistrovali pred kurzom, len čo dostanete informáciu, že sa ho zúčastníte. To vám umožní priniesť si vytlačené testové materiály so sebou, budeme s nimi pracovať.

Účastníci, cieľová skupina: psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia.

Účastníci kurzu obdržia certifikát o absolvovaní kurzu a záujemcovia aj potvrdenie Slovenskej komory psychológov o udelení kreditov (7 K).

Ako sa na kurz dostanete?

Zastávky v okolí: Tomášikova (električka č. 9), Maximiliána Hella (autobusy č. 78, 96, 50, 66).

Z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50 vystúpite na zastávke Maximiliána Hella.

Z hlavnej stanice električkou č. 2, prestup na zastávke Krížna na električku č. 9, vystúpite na zastávke Tomášikova.

Obed si zabezpečujú účastníci sami.

MABEL – Informácie pre záujemcov

MABEL – prihláška

MABEL – pozvánka

 

<<< Späť