Fakulta psychológie

Prvý kontakt s University of Minho v Brage v Portugalsku

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. a Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.  využili koniec zimného semestra akademického roka 2019/20 na vycestovanie na  University of Minho, ktorá je lokalizovaná v portugalskom mestečku Braga.

Cieľom ich cesty bolo spoznať kolegov a vedenie na School of psychology  za účelom nadviazania prvého kontaktu a budúcej spolupráce v mobilitách a vo výskume. Naše reprezentantky sa podrobne zoznámili s organizáciou a manažmentom katedry a absolvovali stretnutia so senior výskumníkmi z výskumných útvarov. Intenzívne výmeny informácií s piatimi senior výskumníkmi vyústili do prepojenia našich škôl hlavne v oblasti pracovnej a vývinovej psychológie.  Okrem toho naše kolegyne absolvovali exkurzie do laboratórií, kde ich sprievodkyňa a organizátorka ich celého programu Adriana Conceição Soares Sampaio oboznámila s množstvom nástrojov a elektroniky na neurolaboratórne výskumy. Bonusom návštevy bola obhajoba alebo referovanie doktoranda v treťom ročníku o svojom postupe v štúdiu, ktorý bol ochotný pripraviť a odprezentovať svoj progres v anglickom jazyku.

Universita of Minho patrí určite medzi špičkové pracoviská, a preto spoluprácu v oblastí mobilít ako aj v pedagogicko-výskumnej oblasti veľmi vítame.

Bližšie informácie o programe ERASMUS+  nájdete TU.

Spoločná fotka s Adriana Conceição Soares Sampaio
School of psychology, zdroj: https://www.uminho.pt/EN/uminho/Units/schools-and-institutes/Pages/school-of-psychology.aspx
<<< Späť