Fakulta masmédií

Ústav mediálnych štúdií

Ústav mediálnych štúdií na Fakulte masmédií

Vedúci ústavu

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Utorok: 13:00 – 15:00, č.d. 223
alebo po konzultáciách vopred mailom
Tel: +421 2 68203 622

E-mail: michal.vasecka@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Pondelok: 12:35 - 13:35, č.d. 216 / Fakulta masmédií, Tematínska
Utorok: 9:00 - 10:00 / rektorát, Tomášikova
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Pondelok: 14:15 – 15:15, č.d. 224
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 14:00 – 16:00, č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 13:00 – 14:00, č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 11:00 - 12:00, č.d. 221
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com