Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre magisterské štúdium na Fakulte psychológie

ROZVRHY na LS 2016/2017 22. 03. 2017 Milí študenti, rozvrhy na LS 2016/2017 sú už dostupné. V rozvrhoch môže dochádzať k drobným úpravám a zmenám, preto, prosím, sledujte ich aktuálnosť. 1. ročník Psychológia 2.…
ERASMUS+ prihlasovanie spustené! 13. 03. 2017 Ako už býva zvykom každým začiatkom letného semestra, aj tento akademický rok majú študenti PEVŠ možnosť hlásiť sa na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok…
Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla 13. 03. 2017 Prihlášku na fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky aj psychológie si môžu záujemci o štúdium podať až do 30. apríla. Paneurópska vysoká škola túto možnosť ponúka pre bakalársky a magisterský…
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA 09. 03. 2017 Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/ výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/ inžinierske vzdelanie, resp.…
Využite možnosť finančne ohodnotenej stáže v IBM 08. 03. 2017 IBM Finance Internship program umožní študentom spoznať rôzne finančné oblasti a oddelenia v medzinárodnej spoločnosti a tiež získať pracovné skúsenosti. Úspešné ukončenie stáže môže viesť k trvalému pracovnému…
Výmenné prednášky pre študentov FP a FPs PEVŠ 10. 02. 2017 Fakulta práva PEVŠ v spolupráci s Fakultou psychológie PEVŠ pripravili pre študentov oboch fakúlt v letnom semestri 2016/2017 výmenné prednášky pod názvom "Ochutnávka štúdia". Počas semestra budú mať študenti…
Fakulta psychológie má od tohto akademického roka novú dekanku 27. 09. 2016 Od akademického roka 2016/2017 má najmladšia fakulta PEVŠ, Fakulta psychológie, novú dekanku, doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., odborníčku na pracovnú psychológiu s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, praxe,…
OZNAM o stránkových hodinách ŠO FPs 14. 07. 2016 Počas letných prázdnin 2016 budú stránkové hodiny Študijného oddelenia FPs PEVŠ upravené nasledovne:   Pondelok: 09.00 – 11.30 hod. Utorok: ZATVORENÉ Streda: 09.00 – 11.30 hod. Štvrtok: 09.00…