Aktuality

Vyhlásenie rektorov slovenských vysokých škôl

Situácia, v ktorej sa nachádza slovenské vysoké školstvo, je kritická.

Dlhodobá stagnácia a neschopnosť udržať krok ani len s našimi bezprostrednými susedmi v stredoeurópskom regióne spôsobujú masívny odliv talentovaných mladých ľudí za hranice Slovenska.

Preto sú pre nás nepochopiteľné kroky časti akademickej obce, odmietajúce diskusiu k novele zákona o vysokých školách.

Nátlakové akcie, vykopávanie otvorených dverí a odmietanie podanej ruky sú pre nás neprijateľné.

Našim spoločným cieľom musí byť kultivovaný dialóg v záujme záchrany slovenského vysokého školstva. Nie politicky motivované akcie, skrývajúce osobné ambície jednotlivcov.

Vyzývame celú spoločnosť ku korektnej a výlučne odbornej diskusii k novele zákona o vysokých školách.

Signatári:

doc. Samuel Abrahám, PhD. – Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave

doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA – Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. – Vysoká škola DTI

Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M. – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. – Paneurópska vysoká škola

Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

<<< Späť