Fakulta psychológie

Európsky projekt ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve dištančného vzdelávania“

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave spolupracuje  na 2-ročnom Európskom projekte ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve dištančného vzdelávania“ (2020-1-LV01-KA226-SCH-094599). Ďalšími partermi projektu sú Univerzita vo Viľnuse, LitvaUniverzita v Rige, Lotyšsko, ktorá projekt ako hlavný koordinátor manažuje.

Cieľom projektu je uskutočniť komparatívny výskum sociálno-emocionálneho zdravia a reziliencie učiteľov v týchto 3 krajinách, pripraviť online edukačný program pre učiteľov  zameraný na podporu zvládania záťaže, stresu, kríz a realizáciu krízovej intervencie v školách s E-knihou a materiálmi (podcasty, webináre, video prednášky), online individuálny a skupinový poradenský program pre učiteľov určený pre optimálne rozvíjanie ich duševného zdravia a wellbeing.

Záverečná medzinárodná konferencia s prezentáciou výsledkov projektu ERASMUS+ sa uskutoční na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave vo februári 2023.

 

<<< Späť