Fakulta psychológie

Krízová intervencia v školách

Online medzinárodná vedecká konferencia 11.11.2020 od 9.00

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a občianske združenie IPčko.sk v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR vás pozývajú na online medzinárodnú vedeckú online konferenciu “Krízová intervencia v školách”. Cieľom konferencie  je poskytnúť teoretické, ale najmä praktické poznatky, skúsenosti a návrhy v tejto aktuálnej oblasti školskej praxe. Konferencia je určená predovšetkým odborníkom z oblasti vedy, výskumu a školskej praxe – učiteľom, asistentom učiteľov, špeciálnym a sociálnym pedagógom, psychológom a školským psychológom, sociálnym pracovníkom, študentom psychológie, pedagogiky a sociálnej práce a tiež všetkým tým, ktorých zaujíma mimoriadne aktuálna téma kríz, riešenia kríz, krízovej intervencie, manažmentu krízovej intervencie na školách, kooperácii odborníkov a spolupráci školy a rodiny pri zvládaní kríz a podpore duševného zdravia detí a mladistvých.

Medzinárodnú online konferenciu môžete sledovať 11. novembra od 9:00 priamo na  web-stránke, kde budú zverejnené videoprezentácie, recenzovaný e-zborník a live prenos diskusií.

<<< Späť