Fakulta psychológie

Naša študentka Alena Schindlerová sa umiestnila na národnej súťaži ŠVOK

V dňoch 23.-24.5. 2019 sa študentky druhého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Alena SchindlerováBc. Kristína Trnovcová zúčastnili národnej a medzinárodnej súťaže ŠVOK, ktorú organizovali katedry psychológie Pedagogickej a Filozofickej fakulty UK v Prahe. Do celoslovenskej súťaže bolo v magisterskej sekcii prihlásených 11 súťažných prác zo 7 vysokých škôl.  Študentky Fakulty psychológie PEVŠ výborne reprezentovali a na základe hodnotenia členov komisie sa Bc. Alena Schindlerová umiestnila na 3. mieste. V súťažnej práci prezentovala výsledky overovania efektivity tréningu jazykových schopností podľa Eľkonina v Českej republike. Blahoželáme! 

<<< Späť