Fakulta psychológie

Otvárame certifikačné štúdium LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI – prihlasovanie do 20. januára 2023

Fakulta psychológie PEVŠ otvára dvojročný certifikačný študijný programu v certifikovanej pracovnej činnosti LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI v zdravotníckom povolaní psychológ a liečebný pedagóg.

V nadväznosti na aktuálne zmeny v legislatíve sa od uchádzačov o certifikačnú prípravu nevyžaduje absolvovanie špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia.

 

Termín na zaslanie prihlášky do certifikačnej prípravy

Látkové a nelátkové závislosti je predĺžený

do  20. januára 2023

 

 

<<< Späť