Fakulta psychológie

Slávnostné otvorenie AR 2022/2023

V stredu 28. septembra 2022 sa v Aule Maxima Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023. Akademickej obci fakulty sa prihovoril rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Študentov a študentky vo svojich príhovoroch oslovili dekanka a prodekanka fakulty, garantka magisterského a doktorandského štúdia psychológie, ako aj vedúci Psychologickej poradne pre vysokoškolákov PEVŠ a Psychodiagnostickej knižnice.

Všetkým členom akademickej obce Fakulty psychológie PEVŠ, zamestnancom i študentom, prajeme pevné zdravie, odvahu a múdrosť pri zvládaní náročných výziev akademického roka 2022/2023 a vytrvalosť v dobrom.

 

 

<<< Späť