Fakulta psychológie

Slávnostné otvorenie AR 2023/2024

Pri príležitosti zahájenia nového akademického roka na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy sa v stredu 27. septembra 2023 v aule Maxima konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024. Akademickej obci sa prihovoril rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Prítomných študentov ďalej oslovili prodekanka fakulty, garantka magisterského a doktorandského štúdia, vedúci psychologickej poradne pre vysokoškolákov PEVŠ a študijná poradkyňa na Fakulte psychológie PEVŠ. Priebeh slávnosti obohatili svojím hudobným programom aj študenti Fakulty psychológie.

 

Všetkým členom akademickej obce Fakulty psychológie PEVŠ, zamestnancom i študentom, prajeme v novom akademickom roku pevné zdravie, veľa úspechov, spokojnosť a radosť z výsledkov svojej práce.

 

 
<<< Späť