Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre doktorandské štúdium na Fakulte psychológie

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium sa predlžuje! 26. 06. 2020 Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe „Školská psychológia”. Na doktorandské štúdium sa môžete prihlásiť…
Témy dizertačných prác na AR 20/21 sú už vypísané! 06. 03. 2020 Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Témy dizertačných…
Oznam o konaní dizertačných skúšok 17. 12. 2019 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ 04. 11. 2019 V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa konali dňa 29.10.2019, boli zvolení za členov títo kandidáti: Michal Lukačovič (Fakulta masmédií PEVŠ)…
Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie 15. 07. 2019 Harmonogram zápisov 2019/2020 na Fakultu psychológie PEVŠ: 1. ročník Bc.:          Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na…
Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 01. 06. 2019   Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020