Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác

Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác

OZNÁMENIE

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že

dňa 27.08.2021 

sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie)

obhajoby projektov dizertačných prác v nasledovnom poradí:

9.00 hod. – Mgr. Alžbeta Lörinčík Uhrinčko

11.00 hod. – Mgr. Veronika Chlebcová

14.00 hod. – Mgr. Veronika Borgoňová

<<< Späť