Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla

Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla

Prihlášku na fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky aj psychológie si môžu záujemci o štúdium podať až do 30. apríla. Paneurópska vysoká škola túto možnosť ponúka pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia.

Podanie prihlášky prebieha výhradne elektronickou formou. Nájdete ju tu:

http://is.paneurouni.com/prihlaska/

S akýmikoľvek nejasnosťami, prípadne dodatočnými informáciami, sa bez váhania obráťte na naše kontaktné centrum pre uchádzačov e-mailom na info@paneurouni.com, alebo telefonicky  +421 904 459 000 (právo, psychológia) a +421 911 478 998 (ekonómia, masmédiá, informatika).

Budeme sa tešiť aj vašej osobnej návšteve na Dni otvorených dverí v termínoch 17.3.2017 alebo 21.4.2017, kde vám radi zodpovieme na vaše otázky a ukážeme priestor a vybavenie našich fakúlt.

<<< Späť