Fakulta psychológie má od tohto akademického roka novú dekanku

Fakulta psychológie má od tohto akademického roka novú dekanku

Od akademického roka 2016/2017 má najmladšia fakulta PEVŠ, Fakulta psychológie, novú dekanku, doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., odborníčku na pracovnú psychológiu s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, praxe, vedeckého výskumu a publikačnej činnosti. Aké sú jej ciele a čomu prikladá v novej pozícii na PEVŠ najväčší význam sa vyjadrila:

“Historicky prvá a jediná fakulta psychológie PEVŠ bola etablovaná a žije špičkovými odborníkmi z oblasti školskej, klinickej a organizačnej psychológie. Je pre mňa veľká česť, že som mohla byť pri začiatkoch vzniku a definovania vízie tejto fakulty. Ako dekanka chcem naďalej podporovať vedecko-výskumný potenciál fakulty doma i v zahraničí ako aj prepojenosť štúdia so živým odborom. Cieľom pre najbližšie obdobie je ešte viac zatraktívniť fakultu a nadviazať strategické vzťahy s domácimi a zahraničnými partnermi vedecko-odbornej komunity, so zamestnávateľmi na trhu práce, ako aj poskytovať psychologickú podporu študentom a priaznivcom PEVŠ v rámci činnosti Centra pozitívnej psychológie, jedinečného na území Slovenskej republiky. Verím, že podporou vedecko-výskumných a študijných aktivít fakulty sa podarí rozšíriť rady pedagógov a študentov ako aj čo najviac prezentovať psychológiu ako vedu a odbor. Vynikajúci tím vedecko-pedagogických pracovníkov Fakulte psychológie PEVŠ, ich poctivý a angažovaný prístup k práci ma každý deň presviedča o tom, že tieto ciele sú reálne. Na záver si dovolím vysloviť želanie, nech sú kvalita, profesionalita a úspech PEVŠ vždy ako prvé asociácie, ktoré ľuďom prídu na myseľ pri pojme psychológia”.

Príhovor študentom si môžete prečítať v Sprievodcovi štúdiom na akademický rok 2016/2017.

<<< Späť