Harmonogram zápisov pre akademický rok 2023/2024

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2023/2024