Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce

OZNÁMENIE

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že

dňa 26.08.2020 o 14:00 hod.

 sa uskutoční na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie)

dizertačná skúška a obhajoba projektu dizertačnej práce

Mgr. Veroniky Chlebcovej

 v študijnom odbore psychológia

Téma projektu dizertačnej práce: 

„Posttraumatický rozvoj a prežívanie vďačnosti u odliečených pacientiek s rakovinou prsníka“

<<< Späť