OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK

OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 05.10.2017 o 11:00 hod. sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie) rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.1.9. psychológia:

11:00 – Mgr. Silvia Langermann, téma „Koučing“

13:00 – Mag. Rupert Mandl, téma „The Efficiency and Effectiveness of Measurement Instruments for the Evaluation of Mental Stress and their Effects regarding the Creation of Control Measures and Costs in Various Companies in Austria“

<<< Späť