Výmenné prednášky pre študentov FP a FPs PEVŠ

Výmenné prednášky pre študentov FP a FPs PEVŠ

Fakulta práva PEVŠ v spolupráci s Fakultou psychológie PEVŠ pripravili pre študentov oboch fakúlt v letnom semestri 2016/2017 výmenné prednášky pod názvom “Ochutnávka štúdia”.

Počas semestra budú mať študenti oboch fakúlt možnosť vzájomne navštevovať vybrané prednášky, ktoré naučia:

  • študentov Fakulty psychológie – základy práva a jeho použitia
  • študentov Fakulty práva – niečo o sebe a iných

Prednášky sú zadarmo, voľne dostupné pre študentov FPs, avšak limitované kapacitou prednáškových miestností.

Výmenné prednášky

<<< Späť