Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte psychológie

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018 01. 06. 2017 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
Prijímacie konanie – doktorandské štúdium akademický rok 2017/2018 12. 04. 2017 Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium bude dňa 3.7.2017 od 9.00 – 12.00 podľa počtu uchádzačov. Budova na Tomášikovej 20 Miestnosť - zasadačka č. 4
ROZVRHY na LS 2016/2017 30. 03. 2017 Milí študenti, rozvrhy na LS 2016/2017 sú už dostupné. V rozvrhoch môže dochádzať k drobným úpravám a zmenám, preto, prosím, sledujte ich aktuálnosť. 1.ročník bakalárskeho štúdia 2.ročník…
Oznam o rektorskom a dekanskom voľne 27. 03. 2017 Rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. vyhlasuje na štvrtok 13. apríla 2017 rektorské voľno pre študentov PEVŠ a dekanka Fakulty psychológie PEVŠ Doc.…
ROZVRHY na LS 2016/2017 22. 03. 2017 Milí študenti, rozvrhy na LS 2016/2017 sú už dostupné. V rozvrhoch môže dochádzať k drobným úpravám a zmenám, preto, prosím, sledujte ich aktuálnosť. 1. ročník Psychológia 2.…
ERASMUS+ prihlasovanie spustené! 13. 03. 2017 Ako už býva zvykom každým začiatkom letného semestra, aj tento akademický rok majú študenti PEVŠ možnosť hlásiť sa na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok…
Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla 13. 03. 2017 Prihlášku na fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky aj psychológie si môžu záujemci o štúdium podať až do 30. apríla. Paneurópska vysoká škola túto možnosť ponúka pre bakalársky a magisterský…