Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte psychológie

Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie 02. 07. 2018 DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 1. ročník Bc.:          Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 24. 05. 2018 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Voľby do Akademického senátu PEVŠ 24. 01. 2018 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na…
Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce 17. 01. 2018 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK 20. 11. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK 20. 09. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV 20. 09. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…