Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte psychológie

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 20. 07. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 12. 07. 2017 1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 13.10.2017 /piatok/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod. ŠTUDIJNÉ…
HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 12. 07. 2017 1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 11.09.2017 /pondelok/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod. ŠTUDIJNÉ…
INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 15. 06. 2017 Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. júna 2017 na Tomášikovej ul. č. 20…
INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 15. 06. 2017 Súčasťou ukončenia bakalárskeho štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. júna 2017 na Tomášikovej ul. č. 20…
Časový harmonogram akademického roka 2017/2018 01. 06. 2017 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018