Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte psychológie

Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác 05. 08. 2020 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty…
Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce 05. 08. 2020 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium sa predlžuje! 26. 06. 2020 Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe „Školská psychológia”. Na doktorandské štúdium sa môžete prihlásiť…
Témy dizertačných prác na AR 20/21 sú už vypísané! 06. 03. 2020 Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Témy dizertačných…
Oznam o konaní dizertačných skúšok 17. 12. 2019 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…