Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte psychológie

Oznam o konaní dizertačných skúšok 17. 12. 2019 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ 04. 11. 2019 V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa konali dňa 29.10.2019, boli zvolení za členov títo kandidáti: Michal Lukačovič (Fakulta masmédií PEVŠ)…
Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie 15. 07. 2019 Harmonogram zápisov 2019/2020 na Fakultu psychológie PEVŠ: 1. ročník Bc.:          Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na…
Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 01. 06. 2019   Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020  
Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce 11. 04. 2019 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach 11. 03. 2019 Tím EURAXESS Slovensko pozýva všetkých doktorandov na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční  21.-22. marca 2019 v Košiciach. Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava na otázky/problémy, ktorým čelia doktorandi a…