Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre Fakultu psychológie

Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach 11. 03. 2019 Tím EURAXESS Slovensko pozýva všetkých doktorandov na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční  21.-22. marca 2019 v Košiciach. Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava na otázky/problémy, ktorým čelia doktorandi a…
Oznam o obhajobe dizertačných prác 08. 08. 2018 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…
Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie 02. 07. 2018 DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 1. ročník Bc.:          Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 24. 05. 2018 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Voľby do Akademického senátu PEVŠ 24. 01. 2018 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na…