Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre Fakultu psychológie

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 12. 07. 2017 1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 11.09.2017 /pondelok/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod. ŠTUDIJNÉ…
INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 15. 06. 2017 Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. júna 2017 na Tomášikovej ul. č. 20…
INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 15. 06. 2017 Súčasťou ukončenia bakalárskeho štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. júna 2017 na Tomášikovej ul. č. 20…
Časový harmonogram akademického roka 2017/2018 01. 06. 2017 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
Prijímacie konanie – doktorandské štúdium akademický rok 2017/2018 12. 04. 2017 Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium bude dňa 3.7.2017 od 9.00 – 12.00 podľa počtu uchádzačov. Budova na Tomášikovej 20 Miestnosť - zasadačka č. 4
ROZVRHY na LS 2016/2017 30. 03. 2017 Milí študenti, rozvrhy na LS 2016/2017 sú už dostupné. V rozvrhoch môže dochádzať k drobným úpravám a zmenám, preto, prosím, sledujte ich aktuálnosť. 1.ročník bakalárskeho štúdia 2.ročník…
Oznam o rektorskom a dekanskom voľne 27. 03. 2017 Rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. vyhlasuje na štvrtok 13. apríla 2017 rektorské voľno pre študentov PEVŠ a dekanka Fakulty psychológie PEVŠ Doc.…