Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre Fakultu psychológie

Voľby do Akademického senátu PEVŠ 24. 01. 2018 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na…
Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce 17. 01. 2018 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK 20. 11. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK 20. 09. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV 20. 09. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 20. 07. 2017 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie…
HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 12. 07. 2017 1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 13.10.2017 /piatok/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod. ŠTUDIJNÉ…