Fakulta Psychológie

Úradné oznamy

24.01.2018

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do ...
27.07.2017

Stránkové hodiny študijného oddelenia v čase letných prázdnin

Stránkové hodiny študijného oddelenia do 15.08.2017: PO - ŠTV:  9:00 - 11:00 hod.
20.07.2017

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
01.06.2017

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018

Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
31.05.2017

Témy doktorandských dizertačných prác na Fakulte psychológie PEVŠ – akademický rok 2017/2018

Témy doktorandských dizertačných prác na Fakulte psychológie PEVŠ akademický rok 2017/2018
12.04.2017

Prijímacie konanie – doktorandské štúdium akademický rok 2017/2018

Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium bude dňa 3.7.2017 od 9.00 – 12.00 podľa počtu uchádzačov. Budova na Tomášikovej ...
27.03.2017

Oznam o rektorskom a dekanskom voľne

Rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. vyhlasuje na štvrtok 13. apríla 2017 rektorské voľno pre študentov PEVŠ a dekanka Fakulty psychológie ...
09.03.2017

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/ výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ...
1. stránka z celkem 212