Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Dátum konania: 23.03.2017

Miesto konania: Tomášikova 20, Bratislava, miestnosť Odeon

Organizátor: Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní“, ktorá je organizovaná v rámci riešenia vedecko-výskumnej úlohy „Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov“ podporovanej APVV na základe zmluvy č. APVV-15-0272.
Konferencia sa uskutoční dňa 23. marca 2017,v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ul. č. 20, Bratislava.
Predpokladaný program konferencie:
0830 – 0900 h prezentácia účastníkov
0900 – 1230 h rokovanie
1230 – 1330 h obed
1330 – 1600 h rokovanie

<<< Späť