Absencia

Absencia

Neprítomnosť, najčastejšie v súvislosti s účasťou na vysokoškolských prednáškach a iných formách výučby. Týmto slovom však môžeme označiť aj neprítomnosť v práci.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ