Prepracovanie záverečnej práce

Prepracovanie záverečnej práce

Niekedy sa stane, že záverečná práca študentov nespĺňa štandardy kvalitnej vysokoškolskej práce a dostane od školiteľa, od oponenta, alebo aj od oboch hodnotenie Fx a študent nie je pripustený k obhajobe. Môžete sa tak stať napríklad vtedy, ak práca nedosahuje požadovaný rozsah, nie je autorským dielom (zistí sa, že ide o plagiát), alebo keď je jej úroveň nedostačujúca. Odporúčame vám konzultovať vašu záverečnú prácu so školiteľom počas celej doby jej písania – vyhnete sa tak tomu, že vám ju vráti na prepracovanie.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ