Prorektor

Prorektor

Prorektor je zástupca rektora v niektorej zo špecifických oblastí. Prorektorov môže byť na jednej vysokej škole aj viac. Úlohu prorektora môže prevziať aj dekan fakulty. Prorektorov vymenúva aj odvoláva rektor vysokej školy.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ