VEGA

VEGA

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (SAV) je vnútornou vedeckou agentúrou, respektíve vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorá zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied. Medzi jej činnosti patria napríklad návrhy na výšku dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky priamo ministrovi školstva a predsedovi Slovenskej akadémie vied, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii vysoké školy.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ