Beánia

Beánia

Beánia je pravá vysokoškolská žúrka, ktorá sa za posledné desaťročia výrazne zmenila. Kým kedysi išlo o dôstojné posedenie študentov a profesorov, dnešné beánie skôr pripomínajú letné festivaly. Kvalitný program so známymi interpretmi a prítomnosť vyučujúcich je vždy garantom skvelej zábavy. Existujú celoškolské beánie, ale napríklad aj fakultné beánie. 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ