Oponent

Oponent

Oponent je zamestnanec katedry – vyučujúci alebo doktorand, ktorého vyberie vedúci vašej bakalárskej alebo diplomovej práce. Úlohou oponenta je preštudovať vašu záverečnú prácu, nájsť v nej priestor pre vylepšenie a počas obhajoby vám klásť otázky. Samozrejmosťou je aj udelenie známky za záverečnú prácu.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ