Štipendium

Štipendium

Štipendium ju finančný (v niektorých ojedinelých prípadoch aj nefinančný) príspevok pre študenta na výdavky spojené so štúdiom. Pridelenie štipendia je podmienené splnením konkrétnych podmienok. Medzi najznámejšie druhy štipendia patrí prospechové štipendium pre tých najlepších študentov, ale napríklad aj sociálne štipendium. Študent môže za špeciálne zásluhy získať aj individuálne štipendium. Výška štipendia je variabilná a môže sa pohybovať od desiatok až po tisícky eur. Je vyplácané pravidelne alebo jednorazovo.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ