Habilitácia

Habilitácia

Habilitačné konanie je postup, ktorým absolvent získa vedecko-pedagogické, respektíve umelecko-pedagogický titul docent. Absolventa habilitačného konania oslovujeme práve titulom docent. Píše sa pred menom a pred titulom Mgr., resp. Ing. JUDr. a podobne. Označuje sa ako Doc.. Často sa v neodbornej verejnosti mylne zamieňa s doktorom (PhD.) respektíve s lekárom (MUDr.)

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ