Obhajoba diplomovej práce

Obhajoba diplomovej práce

Pri obhajobe diplomovej práce musíte pred odbornou komisiou obhájiť vaše metodické postupy a výsledky, ku ktorým ste sa počas písania práce prepracovali. Obhajoba diplomovej práce pozostáva z dvoch častí – a to prezentácie vašich výsledkov a ich následnej obhajoby pri otázkach, ktoré vám bude klásť odborná komisia. Ak je vaša práca ohodnotená dobrými známkami od školiteľa aj oponenta, býva zvykom, že ju úspešne obhájite. Musíte komisii dokázať, že o danej téme máte 100 % prehľad, že ste prácu vypracovali samostatne a že vy ste tá osoba, ktorá túto rozpravu v podstate vedie.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ