Atestácia

Atestácia

Na Slovensku poznáme dva druhy atestácie. Atestácia v medicíne je vlastne akési špecializačné štúdium lekárov. Atestácia je aj štátnym overenie profesijných kompetencií v školstve, ktorá sa obhajuje pred atestačnou komisiou. Úspešná atestácia je podmienená napísaním a obhájením kvalitnej atestačnej práce.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ