Klasifikácia

Klasifikácia

Klasifikácia je výraz pre ohodnotenie vedomostí študenta. Poznáme 5 dostatočných a jeden nedostatočný stupeň. A – výborne (vynikajúce výsledky), B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky), C – dobre (priemerné výsledky), D – uspokojivo (prijateľné výsledky), E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá), FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá)

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ