Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Povinná aj nepovinná Školská dochádzka, vysokoškolské štúdium a ďalšie aktivity, ktoré vedú k vzdelávaniu a dosiahnutiu nových vedomostí jedinca.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ